Adéla Porubská

K józe mě přivedl Singapur, který byl ještě donedávna dlouhou dobu mým domovem. Jóga tam byla a je pro mnohé životním stylem, formou cvičení i relaxací. A stala se součástí i mého každodenního života.

Před třemi lety jsem se zapsala do jógového studia, aniž bych tušila, jací učitelé tam na mě čekají. A tak jsem mohla čerpat inspiraci od učitelů z Londýna, New Yorku, Hong Kongu či Sydney a především ze samotného Rishikeshe. Díky skvělým učitelům jsem byla ve studiu každý den. A to mi ukázalo, že jóga je i skvělým nástrojem, jak začít naslouchat svému tělu, jak zklidnit mysl i dech.

To všechno mě vedlo k tomu, abych v Singapuru tento rok také absolvovala svůj první Hatha & Vinyasa Teacher Training.

V mých lekcích najdete dynamiku, ale i delší výdrže v pozicích. Cílem nejsou složité ásany, ale radost z pohybu. Budu ráda, když v mých hodinách necháte každodenní starosti za sebou a lekci věnujete jen sami sobě.


You will experience a dynamic practice focused on moving your body along with your breath. Poses are held for short periods of time and emphasis on the rhythm of the breath is encouraged with the purpose of aligning and focusing the mind.