Očista ohněm a cesta srdce

Dílna 16/6/2018
699 Kč

Tento workshop vedený Iamme Candlewick vás provede cestou aktivace manipurové osobní vůle do zakotvení se v krajině srdce.

V józe se traduje, že nejdelší cesta mezi dvěma sousedícími energetickými centry na rovině fyzické i duchovní může být cesta mezi manipůrou a anahátou – mezi 3. čakrou sídlící v pupku a 4. čakrou sídlící v srdci. První tři čakry jsou osobní, vztahují se více k tělesné rovině, k egu, k já, k hrubé matérii. Čtvrtou čakrou začíná naše nadosobní rovina, to co nás přesahuje, to co je za tělem, za slovy, jemnohmotný svět, který nedělí na „já a ty“. K tomu, abychom se mohli naplno zabydlet ve svém srdci potřebujeme nejdříve důkladně zažehnout oheň na rovině našeho pupku, aby dal do pohybu naši hrubohmotnou energii a ta se silou transformace, ohni tak vlastní, mohla přesunout do jemnohmotněší roviny našeho srdce, do oblasti rovnováhy mezi přijímáním a dávání. Tento workshop nás provede právě touto cestou – cestou aktivace manipurové osobní vůle do zakotvení se na rovině hridajá kšétram, v krajině srdce.

Specialitou workshopu je, že ho živou hudbou bude doprovázet hudebník Ejalí, který o své hudbě píše následující:

„Skrze hudbu chci podpořit člověka v jeho záměru se zpomalit, zastavit, očistit se a načerpat energii je činnost, která pramení z mé vnitřní touhy a přání, aby se lidé cítili dobře a měli dobrý život. Používám několik hudebních nástrojů, z nichž každý má své specifické použití. Nejvíce požívám nástroj, který se jmenuje steeldrum, vyroben a naladěn speciálně pro relaxaci a terapeutické využití, jehož zvuk je krásný a jemný a jehož melodie se člověka snadno dotkne hojivým způsobem.“

Kontraindikace workshopu: těhotenství a šestinedělí, akutní stavy onemocnění, rekonvalescence, epilepsie, schizofrenie.