Anna Stárová

What I'm teaching:
vinyasa flow

Step by step you can learn how to stand on your feet and also on your hands:)

Jógu praktikuji od roku 2012. Pohyb je součástí celého mého života. Začínala jsem s moderní gymnastikou, pak jsem se věnovala modernímu tanci, baletu a contemporary. Jóga je pro mě dokonalým spojením pohybu, zklidnění a osobního rozvoje. Můj styl je vinyasa a rocket yoga flow, plný zábavy, přechodů a inverzí, inspirovaný mými tanečními zkušenostmi. Jsem certifikovaná lektorka vinyasy 200h a Rocket jógy 100h. Krok za krokem se můžete naučit stát na nohou i na rukou:).

I do Asana practice since 2012. Movement is a part of my whole life. I started with modern gymnastics, then I was doing modern dance, ballet, and contemporary. Yoga is for me a perfect connection between movement, calmness, and personal development. My style is vinyasa and rocket yoga flow, full of fun, transitions, and inversions inspired by my dance experience. I am a certified Vinyasa 200hr and Rocket 100hr teacher. Step by step you can learn how to stand on your feet and also on your hands:)