Privacy policy

Vyplněním přihlášky souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Originál s.r.o., Na Žertvách 44, Praha 8, IČ: 037 92 943 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informace správcem nadále zasílány. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.