Informace o zpracování osobních údajů

Klient souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa; správcem Originál s.r.o., Na Žertvách 44, Praha 8, IČ: 037 92 943 (zaměstnanci, spolupracovníky, atd.) pro účel stanovený níže dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Všechny poskytnuté údaje uvedené jsou shromažďovány, uchovány a chráněny pod heslem u poskytovatelů technických řešení (např. administrace webu, google disk, mailchimp) a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, chránit je a zpracovávat pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.