Josefína Merhoutová

Co učím:
hatha jóga, kundalíni jóga

Mým záměrem je spolutvoření bezpečného prostoru, ve kterém si dovolíme být čistě sami sebou.

Jóga pro mě znamená něco jako celostní přístup provázející mé dny. Dává mi pevnost, stabilitu a schopnost ukotvovat vše během dne prožité, vypozorované a na mnoha úrovních zavnímané do svého středu. Učí mě prožívat přítomnost v neustálém tanci života a průběžně ji obnovovat. Provádí mě životem a neustále se proplétajícími souvislostmi. Učí mě nadhledu, odstupu a dodává mi klid a sílu ve všedních dnech. Dokáže ve složitém najít jednoduché i naopak. Nastoluje balanc mezi prožitky z osobního života a nehmotným světem vyššího vědomí.

Ve své praxi se zaměřuji na propojení vědění plynoucího z východu a učení nesoucího se v té nejčistší přirozenosti z džungle.

Záměr, který se snažím přivádět do lekcí, je spolu-tvoření bezpečného prostoru, ve kterém si dovolíme být čistě sami sebou a nořit se do našich hlubin, stínů, strachů a postupně se rozzářit skrze přijetí a lásku v nás. Stáváme se tak plnější na mnoha úrovních těla, srdce i mysli a uvádíme jejich podmínění a potenciál do vzájemného souznění. Začneme rozpoznávat vzorce zakotvené v nás, vědomě ovládat život a žít ho v nejvyšším souladu se svým bytostným já.

Během praxe se opírám o tradice plynoucí z hatha jógy, kundalini a tantry.