O nás a naší nabídce

Zde najdete odpovědi na vaše nejčastější otázky a detailní informace o našem studiu i nabídce.

O nás

Tat tvam asi

Jmenuji se Richard Vrdlovec a jsem majitelem studia Yoga Karlín. První seznámení s jógou proběhlo zhruba v polovině základní školy, v rozsáhlé knihovně, v pokoji mého staršího bratra, z jehož okna byly vidět zelené Rokytnické stráně a slyšet šumění Černého potoka. Okrový paperback s lakonickým názvem Jóga a od autora se zvláštním jménem (André Van Lysbeth:)) dlouho přitahoval mou pozornost. Jednoho dne jsem ho vytáhl a četl a znova četl, protože spousta věcí mi připadala zvláštní a nesrozumitelná. Neexistoval internet, takže jsem experimentoval: připravoval jsem Kollathovu (raw) snídani, nasával slanou vodu nosem, cestou do školy jsem se učil ovládat svůj dech a zkoušel spát ve svíčce. 😀 Vážně, … nešlo to.

Fast forward 15 let a během náročné práce v investičním bankovnictví jsem jógu znovuobjevil a zjistil, že už ji k životu potřebuji. Hledal jsem hlubší smysl života, opět experimentoval s jógou, tantrou a meditací a poučen metodologií vědy prozkoumával neesoterický přístup k vlastní podstatě. Poté, co jsem ji našel a cítil potřebu dělit se o pozitivní zkušenost s ostatními, otevřel jsem Yoga Karlín, abych umožnil dalším lidem vstoupit do ozdravného proudu jógy.

Pečlivě vybíraný tým lektorů, recepčních a lidí zajišťujících provoz mně k tomu pomáhá a za to jsem jim vděčný. Všichni jsme jedno

Naše hodnoty

Naší činností bychom chtěli přispět k vytváření pozitivních změn ve společnosti nejenom šířením informací v oblasti životního stylu, zdraví a osobního rozvoje. Velmi důležitou součástí naší filozofie je přístup ke společenské odpovědnosti, snažíme se proto jít cestou etického, ekologicky i sociálně udržitelného podnikání. Jsme přesvědčeni o tom, že i v podnikání lze zvolit citlivý přístup k těmto otázkám a že i malá firma může výrazně přispět k vytváření harmonického prostředí pro nás pro všechny.

Snažíme se chovat zodpovědně a ohleduplně k našemu okolí, ve studiu Yoga Karlín používáme ekologické kosmetické a úklidové prostředky, třídíme odpad, svým zákazníkům nabízíme veganské jídlo a nápoje, pečlivě vybráme naše dodavatele a upřednosňujeme lokální zdroje.

Podporujeme Pražské buddhistické centrum Lotus (www.centrumlotus.cz), které umožňuje laikům meditovat a pořádá inspirativní přednášky; a sdružení Auto*Mat, které prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě (www.auto-mat.cz).

Vám, klientům, děkujeme, že se volbou našich služeb a produktů aktivně podílíte na budování všech těchto principů.

Fotogalerie

Otázky

Časté otázky

MUSÍM SE NA LEKCI OBJEDNÁVAT?
Na otevřené lekce není třeba rezervace a stačí dorazit. U kurzu je třeba rezervovat celý kurz. Pokud je u kurzu uvedeno otevřený, je možné přijít bez objednání i na jednotlivou lekci.

MÁTE VE STUDIU K DISPOZICI PODLOŽKY?
Ano, ve studiu máme zdarma k zapůjčení podložky i potřebné pomůcky. Před použitím můžete podložku dezinfikovat připraveným rozprašovačem a hadříkem. Po konci lekce zase uklidíte pomůcky na určené místo. Za drobný poplatek si také můžete na cvičení půjčit vždy vypranou dečku (překryje jógamatku)  nebo ručník/osušku do sprchy.

NIKDY JSEM NECVIČIL A/NEBO NEJSEM OHEBNÝ
Během jógy nejde o to vypadat dobře, být ohebný či silný, ale dobře se cítit během ní a hlavně po ní. Nikdo vás nebude zkoumat a vy nemusíte zkoumat ostatní. Můžete buď přijít na začátečníky, nebo vybrat kteroukoliv lekci a postupně józe přivykat.

CO SI OBLÉCT?
Cokoliv pohodlného. Šortky/tepláky/legíny/triko/tílko. Pokud se chcete méně potit a aby Vás lektor mohl lépe opravovat (musí dobře vidět na nohy a ruce), šortky nad kolena, či legíny a triko s krátkým rukávem jsou vhodnější než široké kalhoty a triko s dlouhým rukávem. Je dobré odložit hodinky, šperky, a vše, co by vám při cvičení mohlo překážet. Cvičí se bez bot, nejlépe naboso.

JE JÓGA VHODNÁ PRO TĚHOTNÉ?
Jóga představuje bezpečnou a přirozenou metodu přípravy k porodu a mateřství. Hodiny se skládají z nenáročných ásán(pozic) , které jsou zaměřené na jemné protažení a uvolnění těla a zlepšení držení těla, aby žena dobře fyzicky zvládla přibývající váhu v oblasti prsou a bříška. Dechová cvičení a cviky na zlepšení funkce pánevního dna připravují ženu k porodu. Cvičení během těhotenství vytváří bezpečný prostor k prohloubení vztahu maminky a děťátka a také prokazatelně zlepšuje regeneraci těla po porodu. Pokud jste jógu ještě necvičila, je možné začít cvičit na lekcích jógy pro těhotné se svolením od lékaře a začít s cvičením až od 13. týdne. Pokud máte dostatečné znalosti o těhotenství a zkušenosti s jógou, můžete přijít na kteroukoliv lekci a přizpůsobit cvičení svému zdravotnímu stavu.

Kodex jogína

Jogín chodí na lekce včas s dostatečným předstihem. Prokazuje tím respekt ostatním studentům i lektorovi a nevyrušuje tak plynutí lekce. Pokud se stane, že přijde pozdě, snaží se co nejméně vstupem narušit průběh lekce. Samostatně se pak rozhýbe a rozehřeje pozdravy slunce. Jogín zůstává (s výjimkou zdravotní komplikace) po celou dobu lekce; a pokud potřebuje odejít dříve, obeznámí s tím lektora před zahájením lekce.

Jogín si vše zamyká ve skříňce v šatně a tak s sebou do sálu nenosí zbytečné věci.
Jogín nevchází v botách do šatny či do sálu.
Jogín nevnáší do sálu pití, ani hrnek s čajem z důvodu možného vylití.
Jogín si vypíná mobilní telefon: zvuk i vibrace.

Jogín při vstupu do sálu ztišuje hlas a snaží se o vytvoření klidného prostředí, aby nerušil svým příchodem již připravené a mnohdy usebrané jogíny na svých podložkách.
Jogín má přizpůsoben oděv lekci, tedy pohodlné oblečení. Jogín dbá, aby nerušil ostatní cvičící pachem svého těla, v případě pochybností radši před cvičením použije sprchu. Také nepoužívá silné parfémy ani deodoranty, aby tím nenarušoval ostatní v soustředění na cvičení, během dýchacích technik a meditace.
V sále jsou k půjčení podložky a pomůcky. Před použitím může jogín podložku dezinfikovat připraveným rozprašovačem a hadříkem. Po konci lekce po sobě jogín vypůjčené zase pečlivě uklidí na určené místo.

Jogín na lekci přichází s prázdným žaludkem: min. hodinu a půl po lehkém jídle a tři a více po jídle těžkém. Jóga bude na tělo lépe působit.
Jogín komunikuje s lektorem, pokud má nějaké zdravotní problémy. Jogín však ví, že lektor jógy není lékař, ani psychiatr.
Jogín nechává své ego a soutěživost za dveřmi. Soustředí se na sebe, pozorování či snaha vypadat jako jiný může vést ke zranění.
Jogín ví, že jóga je pro každého a není nutné mít předešlé zkušenosti, je však třeba být ohleduplný k vlastnímu tělu.

Provozní řád

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Yoga Karlín. Zakoupením vstupu otevřené lekce, kurzu, dílny nebo pobytu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Studio je otevřeno půl hodinu před lekcí dle platného rozvrhu, jež je uveden na webových stránkách. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

III.
Pokud se přihlásíte k účasti na kurzu či pobytu, vaše místo bude závazně rezervováno až po zaplacení ceny kurzu (na náš účet, prostřednictvím benefitů nebo na recepci). Storno kurzu či dílny je možné více než 20/ pobytu více než 40 dní před začátkem akce a to za poplatek ve výši 10% ceny (pokrývá související náklady na plánování, rezervace, marketing a administrativu). Storno kurzu či dílny méně než 20/ pobytu méně než 40 dní před začátkem akce je ve výši 100% ceny; výměna osob je možná kdykoliv.

IV.
Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku vás žádáme o poplatek ve výši 150 Kč na zakoupení a výměnu zámku. Nenoste s sebou cennosti. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a případně kontaktovat Policii ČR.

V.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio  nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V případě, že má klient pochybnost, zda mu pokyn instruktora nezpůsobí zdravotní komplikaci, je přednostně povinen dbát na své zdraví. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

VI.
Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Snažte se udržovat čistotu, jako byste byli u sebe doma. Pokud nejste spokojeni s úklidem, nebo s chováním ostatních návštěvníků, oznamte to prosím na recepci. Po skončení lekce pečlivě ukliďte vypůjčené pomůcky.

VII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu. V prostorách jóga studia je zakázáno být intoxikován jakýmikoliv omamnými látkami.

VIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

IX.
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo 112.

X.
Klient souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Ceny

Otevřené lekce, kurzy

Jednotlivý vstup
60 minut: 160 Kč
75 minut: 200 Kč
90 a více minut: 240 Kč

Přijímáme karty Multisport a ActivePass.
(Poplatek za večerní lekce ve všední den je 20 Kč.)

Permanentka 10 vstupů
60 minut: 1 500 Kč
75 a více minut: 1 980 Kč

Permanentka platí tři měsíce a je přenosná.

Členství
jeden měsíc: 1 500 Kč
jeden rok: 15 000 Kč

Neomezený vstup na otevřené lekce a otevřené kurzy pro jednu osobu.

Dárkové poukazy
Permanentky i členství můžete zakoupit i v podobě dárkového poukazu.

Kurzy
Ceny kurzů jsou počítány jako násobek počtu lekcí a uvedeny u každého zvlášť.

Platby ve studiu jsou možné v hotovosti, kartou, poukázkami společnosti Edenred, Sodexo, Up!, jsme partnery Cafeteria benefity. Přijímáme karty Multisport a ActivePass. Máte-li pochybnost, zda ve studiu Yoga Karlín můžete uplatnit určitý druh benefitu, kontaktujte nás.

Individuální a firemní lekce

Individuální lekce
1 – 2 klienti, 60 minut:   800 – 1 000 Kč

Firemní lekce
mimo studio, do 20 osob, 60 minut: 1 000 Kč (plus případné DPH)
v sále studia, do 20 osob, 60 minut: 2 000 Kč (plus případné DPH)

Fyzioterapie a masáže

Fyzioterapie
individuální a preventivní fyzioterapie, 60minut: 800 Kč
konzultace, rekondiční a ergonomické poradenství, 30 minut: 400 Kč
regenerační (klasická) masáž, 30 minut: 400 Kč

Masáže
ajurvédská masáž, 60 minut: 800 Kč
švédská (klasická) masáž, 60 minut: 800 Kč

Hygiena, pomůcky

Hygienické vybavení
Ručník malý (50x90cm), zapůjčení: 10 Kč
Osuška velká (70x130cm), zapůjčení: 20 Kč
Jógová dečka (60x183cm), zapůjčení: 25 Kč

Pomůcky – Bodhi
(prvotřídní německý výrobce, skvělá cena)

Taška na jógamatku: 100 Kč
Popruh na jógamatku: 190 Kč
Jógamatka Kailash 3mm 183cm (různé barvy): 490 Kč
Jógamatka Rishikesh 4,5mm 183cm (různé barvy): 650 Kč
Jógový ručník Grip2 61x183cm (různé barvy): 690 Kč
Jógový pásek: 220 Kč
Polštářek na oči: 290 Kč
Jógový blok z korku: 250 Kč
Jógová deka 150x200cm (100% robustní bavlna): 590 Kč
Meditační polštářek: 680 Kč

Nabízíme vám také možnost objednat si u nás i ostatní vybavení z www.bodynova.de za cenu přepočtenou z EUR, bez poštovného. Na zboží však budete muset počkat do další dodávky, odhadem 2-3 měsíce.

Potraviny, nápoje

Nápoje
(těsně před a během lekce však doporučujeme nepít)
balená voda: 20 Kč
True Tea: 30 Kč
Zen drink BIO: 40 Kč

Lifefood
Lifebar tyčinka, 47 g, RAW BIO : 35 Kč
Lifebar PLUS tyčinka, 47 g, RAW BIO: 40 Kč

Obchod

Jógové pomůcky

Na recepci máme k dispozici kvalitní jógové pomůcky německé značky Bodhi, nabízející skvělý poměr cena/výkon. K vaší nejen domací praxi si můžete zakoupit jógamatku, jógový ručník (na položení na jógamatku), deku, blok, pásek či polštářek na oči pro příjemnou relaxaci.

Z katalogu na recepci či z webu výrobce si můžete vybrat i další pomůcky, nebo v jiné variantě, a ty zahrneme do naší následující objednávky. Ušetříte tak na poštovném a obdržíte přesně to, co vás bude podporovat ve vaší jógové praxi.

Pár příkladů z naší nabídky:

Concept store

Udělejte si radost nebo udělejte radost svým blízkým nádherným dárkem! Na recepci nabízíme po omezenou dobu vždy pár značek a jejich výrobků spojených s jógou. Vybíráme, co nám cvrkne do nosu a po dvou měsících nebo vyprodání nabídku změníme. Když nekoupíte tady a teď, tak už nikdy!

Aktuálně máme v prodeji:

Krásný jógový diář na ekologicky šetrném papíru, s ilustracemi Báry z Nikolajky, s ručně vyráběnou záložkou s korálkami z Bali a lněným sáčkem.

Náramky, náhrdelníky a náušnice vyrobené v Indii a na Bali z eshopu Vitrína.

Konopná mýdla s etickým kozím mlékem z farmičky Kozí pelíšek.
VYPRODÁNO!! K dostání pouze u výrobce.

Galerie

O projektu

Jednou za čas vybereme umělce, jehož obrazy, popřípadě sochy dotvoří atmosféru studia. Velká plátna obsadí recepci a sál, zatímco menší formáty umístíme do fyzioterapie. Spolupracujeme s on-line galerií mladých umělců ArtPit a vybraná díla je možná přímo u nás rezervovat a zakoupit.

Robin Kaloč

Webové stránky výtvarníka: www.robinkaloc.cz

 

Pro firmy

Lekce jógy

Nabízíme lekce jógy pro firmy pod vedením kvalifikovaných instruktorů.

Cvičení je možné zorganizovat v prostorách Vaši firmy – nemusíte se tedy přesouvat do jiné lokality, šetříte čas a naši lektoři přijdou za Vámi. Pokud nemáte k dispozici vhodné prostory a přesto chcete cvičit, můžete si zarezervovat pravidelnou lekci jógy jen pro Vás a Vaše kolegy ve studiu Yoga Karlín.

Lekce jógy během pracovního dne jsou skvělým způsobem, jak zvýšit produktivitu, stmelit kolektiv a zlepšit celkovou náladu ve Vaší firmě. Cvičení jógy Vám pomůže načerpat novou energii, odbourat chronický stres, naučí Vás relaxovat, zlepší Vaši pozornost a celkový zdravotní stav.

Lekci lze připravit dle individuálních potřeb, pro všechny stupně pokročilosti – i úplné začátečníky, pro všechny věkové kategorie.

Přínos jógy v práci pro zaměstnavatele:

 • Zvyšuje prodktivitu a výkon
 • Snižuje nemocnost pracovníků
 • Snižuje výdaje na zdravotní péči
 • Zlepšuje kulturu na pracovišti
 • Podporuje týmovou práci
 • Zvyšuje spokojenost a loajalitu zaměstnanců
 • Snižuje fluktuaci
 • Buduje dobré jméno firmy
 • Zvyšuje atraktivitu zaměstnavatele

Přínos jógy v práci pro zaměstnance:

 • Zvyšuje energii a snižuje únavu
 • Posiluje svalstvo a zvyšuje pružnost
 • Odbourává stres, úzkosti a deprese
 • Zvyšuje tělesnou i duševní pohodu
 • Učí schopnosti relaxace a zklidnění
 • Zlepšuje paměť, soustředění a pozornost
 • Zlepšuje držení těla, odstraňuje bolesti zad
 • Zlepšuje celkový zdravotní stav
 • Zlepšuje vztahy na pracovišti

Pořádali jsme lekce pro malé skupiny pěti lidí i velké, dvacet a více a všude byli spokojeni. V Mondi Štětí jsme organizovali kurz pro začátečníky, v Boomerang publishing se cvičilo v létě na zahradě a v zimě v kanceláři. V Karlíně jsme pořádali lekci se základními informacemi o józe pro Adastra group sídlící v Nile house, díky níž někteří zaměstnanci začali cvičit.

Pokud vás zajímá více, navštivte náš microsite jogaprofirmy.cz, volejte Petrovi na 721 428 464, či pište na petr@yogakarlin.cz.

Kurz meditace

Protože majitel studia Yoga Karlín je pokročilý v meditaci a úspěšně pořádal již mnoho kurzů pro začátečníky, nabízíme a doporučujeme i tuto výuku.

Proč meditovat? Protože toto cvičení mysli podobně jako jóga snižuje napětí, vyvolává pocit spokojenosti a má vliv i na fyzické zdraví. Jejím praktickým důsledkem je zlepšení produktivity (koncentrace, paměti a tvořivosti).

Promo a balíčky

Nabízíme Vám promo lekci pro vaše zaměstnance na pracovišti a zvýhodněné možnosti zakoupení permanentek či členství ve velkém balíku zaměstnavatelem pro zaměstnance. Chcete-li individuální nabídku, volejte Petrovi na 721 428 464, či pište na petr@yogakarlin.cz.

Kontakt

Studio

Březinova 13, Praha 8
info@yogakarlin.cz
+420 223 005 595

Otevřeno je dle zveřejněného rozvrhu; minimálně čtvrt hodiny před začátkem lekce a po lekci.

Osoby

majitel: Richard Vrdlovec, richard@yogakarlin.cz, 777 343 443
provoz: Petr Čenský, petr@yogakarlin.cz, 721 428 464
recepce: Zuzana, Michaela, Kristýna, Ivana

Firmy

Provoz jógového studia zajišťuje společnost:

Originál s.r.o.
Na žertvách 44
180 00 Praha 8
IČ: 037 92 943

zapsána v OR u MS v Praze (C; 237855)
čísla účtů:
2700768271 / 2010 (hlavní)
2701159443 / 2010 (přihlášky)

2600768274 / 2010 (EUR)

a

Capital Consultant s.r.o.
Na Žertvách 44
180 00 Praha 8
IČ: 271 54 891

DIČ: CZ 271 54 891

zapsána v OR u MS v Praze (C; 100448)
čísla účtů:
200 000 6348 / 2010  (hlavní)