Kristýna Tomanová

Co učím:
jin jóga

Jóga mi ukázala, jak kultivovat laskavost k sobě samému a okolí.

Žijeme ve světě plných distrakcí, uspěchanosti a nadbytečného stresu. Málokdy se nám podaří jen tak se zastavit, zhluboka se nadechnout a vydechnout, zkrátka čistě být. Přítomný okamžik a všímavost vnitřních a vnějších dějů jde ruku v ruce. Tak jako noc a den, jako slunce a měsíc, jako radost a smutek nebo muž a žena, jsou si protipólem, a přesto tvoří rovnováhu. Stejně je tomu tak i u jin a jangu. Jin jako jemná, pasivní, imobilní a jang jako síla dynamická, měnící se a stále v pohybu. Žila jsem dlouhá léta ve francouzské Paříži, čínském Hong Kongu či australské Sydney – velká města a velmi jang život mě zavedl ke zklidnění – jinu. Učím meditativní, introspektivní praxi jin jógy, která má své kouzlo uvnitř a je tak krásným komplementem jangu. Nalezneme uvolnění, otevření se novému a naučíme se trpělivosti a nelpění. Józe se věnuji sedm let a ukázala mi umění naslouchat svému tělu, a tak i kultivovat laskavost k sobě samému a okolí. Na mých hodinách si poslechnete nejen příjemnou hudbu, uvolníte tělo a mysl, ale možná se společně podíváme i o kousek dál.