Petr Rybníček

Co učím:
Vinjása, Power, Hatha jóga

Vlastní p(r)ožitek z pohybu je nepřenositelný.

Před šesti lety jsem začal díky józe objevovat obrovskou moc dechu. Na vlastní kůži jsem pocítil její účinky po stránce fyzické i psychické a nyní se snažím své poznatky předávat dále.

Mým záměrem je na lekcích vytvářet příjemnou atmosféru, vzbuzovat v lidech touhu po poznání a zdokonalování se. Na hodinách pravděpodobně zkombinujeme různé styly jógy, neopomeneme techniku, zmíníme filosofii, ale především budeme mít dost času na vlastní a nepřenositelný p(r)ožitek z pohybu.