Principy zdravého pohybu v józe s Lenkou Oravcovou

Dílna od 28/10/2022 do 30/10/2022
3 990 Kč

Třídenní seminář pro pokročilé s Lenkou Oravcovou, autorkou knihy Principy zdravého pohybu, Jóga a jógová terapie. 

Seminář o prodlouženém víkendu s Lenkou Oravcovou, autorkou populární knihy Principy zdravého pohybu, Jóga a jógová terapie.
http://www.lenkaoravcovajoga.cz

Seminář je určen pro lektory a pokročilé praktikanty s několikaletou zkušeností!

Seminář bude zaměřený na teoretické i praktické seznámení s obecně použitelnými principy zdravého pohybu a na jejich uplatnění při cvičení body and mind a dále na tato témata:

– principy zdravého pohybu vycházející z vývojové kineziologie a jejich využití v jógové praxi
– integrální anatomie – pohybová soustava jako systém tensegrity, svalové řetězce, „fascia fitness“
– jóga jako terapie – problematika „tradiční“ jógy a současného životního stylu
– práce s dechem v jógové praxi
– skladba jógových lekcí ve světle výše zmíněného

 

Lenka Oravcová vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK. Zajímají jí především souvislosti a paralely mezi tradiční jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie a neurověd. Hledá takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo současnému životnímu stylu. Vedle skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates, pořádá kurzy a semináře o principech zdravého pohybu a je lektorkou České akademie jógy.

 

CENA: 3 990 Kč. Program je ucelený, nelze se přihlásit pouze na jeden den.

PLATBA A REZERVACE
Potvrďte svou účast zaplacením celé částky na účet 2401350940 / 2010. Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo. Zpráva pro příjemce: Lenka Oravcová

STORNO PODMÍNKY

Pokud se přihlásíte k účasti na události, vaše místo bude závazně rezervováno až po zaplacení ceny dílny. Storno dílny je možné pouze do 31. 8. 2022.

 

Těšíme se na vás!