Workshop: Intro to Rocket yoga

Dílna 14/5/2022
599 Kč

Pojď s námi objevit Rocket jógu a naučit se balancovat na rukou!

Chceš objevit Rocket jógu? Tento unikátní styl jógy vytvořil v roce 1980 Larry Schulz v San Francisku jako modifikaci tradiční Ashtanga Vinyasa jógy. Tento styl je přístupnější pro západní publikum díky dynamice pohybu, hudbě a přechodům mezi pozicemi. Budeme mít čas se více věnovat jak pozicím, tak jednotlivým přechodům mezi nimi, na což není při běžné lekci čas. Zaměříme se na inverze, tedy vstupy do stojek na rukách, hlavě i na předloktí. Naučíme se překonat strach díky bezpečným pádům, pomáhat si u stěny a zažít stojku i ve volném prostoru. Lekce je určena pro mírně pokročilé, kteří se orientují v pozdravech slunce. Díky tomu se můžeme zaměřit na složitější pozice a prohloubit jejich znalost.

EN:

Want to discover Rocket Yoga? This unique style of yoga was created in 1980 by Larry Schulz in San Francisco as a modification of the traditional Ashtanga Vinyasa yoga. This style is more accessible to Western audiences because of the movement dynamics, music, and transitions between postures. We will have time to focus more on both postures and transitions which is not possible in a regular class. We will focus on inversions, that is, entrances to the handstands, headstands, and forearms. We will learn how to overcome fear through safe falls, helping ourselves next to the wall, and experiencing a free space handstand. This class is designed for intermediate students who are familiar with sun salutations. This will allow us to scale more difficult positions and deepen our knowledge of them.